Balička s tunelom ROBOPAC ARIANE M 6050

Balička s tunelom ARIANE M 6050 je poloautomatické baliace zariadenie na balenie do teplom zmrštiteľnej fólie so zváracím L rámom o rozmere 600 x 500 mm a zmršťovacím tunelom.

Dopytový formulár

ROBOPAC ARIANE patrí do radu priemyselných baliacich strojov s uhlovým impulzným zváracím L rámom pre sáčkovanie a oddeleným zmršťovacím tunelom pre zmršťovanie fólie okolo produktu. Uplatnenie nachádza pri priemyselnom balení stredné a vysoké frekvencie. Stroj je digitálne ovládateľný. Prednosťou stroja je precízne nastavenie teploty pre zmršťovanie, doby zmršťovania, zváranie a doby chladnutia. Tieto parametre majú významný vplyv na kvalitu balenia a preto ARIANE balia aj delikátne a tvarovo rôznorodé produkty. Stroj je vybavený nastaviteľným dvojnásobným perforátorom fólie pre ľahké zmrštenie fólie. Programy stroja možno uzamknúť elektronickým kľúčom a tak zamedziť technologickým problémom z dôvodu neodborného nastavenia nekompetentní obsluhy.

Ovládací panel

 • 1. prepínač manuálny / automatický režim (len typ A)
 • 2. tlačidlo nastavenia doby zvárania (presnosť 0,1 s)
 • 3. tlačidlo nastavenia chladnutia zvaru
 • 4. oneskorenie dopravníka vo zváracom ráme
 • 5. rýchlosť dopravníka vo zváracom ráme
 • 6. tlačidlo pre zvýšenie hodnoty parametra
 • 7. tlačidlo pre zníženie hodnoty parametra
 • 8. voľba / uloženie programu
 • 9. tlačidlo spustenia rámu (len typ A)
 • 10. teplota v tuneli
 • 11. rýchlosť dopravníka v tuneli
 • 12. časové oneskorenie automatického cyklu
 • 13. počítadlo zabalených produktov
 • 14. trojmiestny kontrastný displej

Postup balenia

Obsluha je veľmi jednoduchá a nenáročná. Balený tovar vložíme do polorukávu fólie na prípravné doske a presunieme aj s fóliou do oblasti dopravníka pod zváracím uhlovým rámom. Ak Vám nevyhovuje nastavenie z minulého baliaceho cyklu, nastavíte nové parametre alebo zvolíte program, ktorý ste si předprogramovali. Potom postupujete podľa typu zvoleného stroja.

 • ARIANE A – Automatická verzia stroja – stlačíte tlačidlo a celý cyklus zvarenie fólie presun produktu do tunela zmrštenie a výstup z tunela prebehne automaticky.
 • ARIANE M – Manuálne verzie stroje-cyklus aktivujete sklopením rámu ručne, ten sa sám uzamkne elektromagnetom (tzn. nemusíte zvárací rám v priebehu zvárania držať) a od tohto okamihu prebieha opäť celý cyklus automaticky.

Parametre

Video

Súbory na stahnutie

Prospekt ku stroju