Komorový baliaci stroj MICRA M

ROBOPAC MICRA je komorová balička pre sáčkovanie a zmršťovanie do fólie. MICRA je digitálne riadený baliaci stroj s zváracím L rámom a zmršťovacím poklopom. Prednosťou stroja je spoľahlivosť a precízne nastavenie všetkých parametrov, ktoré majú vplyv na kvalitné balenie delikátnych a tvarovo rôznorodých produktov. Programy stroja možno uzamknúť a tak zamedziť problémom z dôvodu neodborného zásahu obsluhy. Stroj je certifikovaný GS, CE a firma ROBOPAC je certifikovaná ISO 9001.

Dopytový formulár

Postup balenia

Balené vložíte do polorukávu fólie a presuniete do oblasti komory, kde produkt položíte na mriežku. Sklopíte poklop, ktorý sa sám uzamkne elektromagnetom, aby ste ho nemuseli držať sklopený. Následne prebieha baliaci cyklus automaticky podľa programu – fólia je zvarená a popr. zmrštená. Potom sa poklop samočinne zdvihne.

Funkcie

 • PROGRAM 1 – vreckovanie bez zmršťovania.
  V programe si môžete nastaviť dĺžku zvárania
 • PROGRAM 2 až 10 – vreckovanie sa zmrštením.
  V programoch si môžete nastaviť teplotu zmršťovania, dobu zmršťovanie, chladnutia zvaru a zváranie.

Hlavné výhody

 • ovládací panel obsahuje alfanumerický displej, tlačidlá (voľba programu a parametra, + / -, počítadlo cyklov), hlavný vypínač, kontrolku pre zmršťovacie teplotu, kontrolku pre zváranie, kontrolku pre zmršťovanie.
 • elektronické počítadlo cyklov
 • servisné autodiagnostika s výstupom kódov na displej
 • magnetický zámok obsluha nemusí poklop počas zmršťovania držať v sklopenej polohe
 • automatické zdvihnutie poklopu po ukončení cyklu
 • možnosť nastavenia polohy zvaru polohovaním mriežky v komore
 • nastaviteľné perforátory fólie pre ľahké zmrštenie fólie
 • kompozitný zvárací pásik so zvýšenou životnosťou umiestnený v tele stroja
 • pracovná doska je ľahko posúvateľná pre rôzne veľkosti produktov na ložiskových lištách
 • tepelná izolácia časti komory pre minimálne tepelné straty
 • stroj je možné uložiť na pracovný stôl po demontáži nôh
 • 4 pojazdné kolieska z toho 2 s brzdou

Parametre

Video

Súbory na stahnutie

Prospekt ku stroju