Ovinovacie rameno ROTOWRAP C PDS LP AS

Ovinovacie rameno ROTOWRAP C PDS LP AS je zariadenie pre vertikálne ovíjanie produktov do prieťažnej stretch fólie s ovinovacím ramenom. ROTOWRAP je ideálnym riešením pre ovinovanie nestabilných alebo objemných produktov. Produkt je pri ovinovaní ramenom v pokoji a nepôsobí naň žiadne dynamické sily. Veľkou výhodou je tiež bezbariérové ​​založenie produktu, kedy nie je produkt obmedzený ani maximálnou hmotnosťou.

Dopytový formulár

ROTOWRAP-C 1200 firmy ROBOPAC je zariadenie pre vertikálne ovíjanie produktov do prieťažnej stretch fólie s ovinovacím ramenom. ROTOWRAP je ideálnym riešením pre ovinovanie nestabilných alebo objemných produktov. Produkt je pri ovinovaní ramenom v pokoji a nepôsobí naň žiadne dynamické sily. Veľkou výhodou je tiež bezbariérové ​​založenie produktu, kedy nie je produkt obmedzený ani maximálnou hmotnosťou. Stroj je určený pre náročné prevádzky so strednou až vysokou frekvenciou balenia. Model ROTOWRAP-C 1200 LP-AS je verzia stroja s plne automatickým ukončením baliaceho cyklu vrátane odstrihnutí a zvarenie konca fólie k palete. Stroj spĺňa GS a CE.

Ovládací panel

 • START, STOP, RESET
 • posilňujúci ovinovanie
 • manuálny návrat fólie
 • manuálny pojazd hore / dole
 • nastavenie parametrov
 • rýchlosť rotácie ramena
 • napínanie fólie – mechanické nastavenie
 • rýchlosť posuvu fólie hore / dole
 • nastavenie počtu ovinov hore / dole
 • meškaní / vyradenie fotobunky
 • balenie od úrovne podlahy
 • čas zvarení (len u verzie LP-AS)
 • výber programov
 • 4 pamäte pre nastavenie a uloženie cyklov
 • posuv fólie hore / dole
 • posuv fólie iba hore / len dole
 • prítlak
 • pauza pre uloženie prekrývacie fólie
 • ovinovanie od úrovne podlahy

Voliteľné príslušenstvo

 • ZVÝŠENIE  STĽPU – efektívna výška ovinovanie môže byť zvýšená na 2400 nebo 2800 mm + 50 mm prekryv hornej hrany palety
 • ZMENA PREDPÍNACIE JEDNOTKY PDS – z štandardných 250% na 200% alebo na 150%
 • SADA PRE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE – k sade je možné objednať viac kusov diaľkových ovládačov
 • PROTIZÁVAŽIE – protiváha pokiaľ nemožno stroj dostatočne hĺbkovo ukotviť
 • NOHY – rovnováha stroja je dosiahnutá pomocou prídavných nôh – ak nie je možné stroj dostatočne hĺbkovo ukotviť alebo pri zväčšenom priemere ovinovaného produktu až na 2500 mm (ROTOWRAP-C SPIDER)
 • PNEUMATICKÝ PRÍTLAK – o priemere 600, 800 alebo 1000 mm

Parametre

Video

Súbory na stahnutie

Prospekt ku stroju